A Budafoki Baptista Gyülekezet Kórusáról

Az énekben, zenében, szóban elmondott dicséret és imádat a hívő ember válasza a Mindenható Isten megmentő szeretetére. Aki mindeneket alkotott, Jézus Krisztusban, az Ő Fiában lehajolt hozzánk, hogy megmentse a bűnös világot. Ezért az irgalomért adunk hálát, magasztaljuk Őt zsoltárokkal (psalmus), dicséretekkel (himnus) és lelki énekekkel (óda).(Kol 3:16)

Amikor 1910-ben  önállósult gyülekezetünk, (előtte 28 évig a Wesswlényi utcához tartoztumk), már szolgált énekkar Budafokon, és „ énekelt a tereken, hirdette Isten szeretetét”. Valószínű németül, hiszen Steiger Mátyás akkori lelkipásztor, sőt utódai is, egészen a II. világháború végéig, a kitelepítésekig németül prédikáltak, imádkoztak.

Az 1950-es években itt maradt kis gyülekezet hűséggel folytatta a missziót. A Hochbaum családról tudjuk, hogy szerettek énekelni, zenével dicsérni az Urat..

Tóth Gábor – lelkipásztorsága idején (1951-1953), és még azután is – gondosan  tanítgatta az énekkart. (Országos zenemissziós szolgálata közismert)

Ebben az időben kezdett segíteni a harmónista képzésben Beharka Pál testvér és ez a szolgálata mind a mai napig tart. Első tanítványai Rasch Tercsi néni és Harangozóné Molnár Ida néni voltak. Később nála tanult ifj Barbarics Lajos, Hellinger Gábor,a misszió iskolában: Kiss Rózsa, Gyarakiné Bayer Andrea, Kulcsár Bettina.

Nagy Imre bácsitól tudjuk, hogy 1960 szeptemberében 16 tagú volt az énekkar. A karvezetésben szolgálók sora: Tóth Gábor, Szűcs Gábor, Győri Jenő, Mészáros József, Kroo Mihály, majd újból Szűcs Gábor, 1967-től Kiss Ferenc, 1976-tól Hellinger Gábor, 1979-től feleségével Hégely Katalinnal, Gaál László,  Kónya Róbert feleségével Puskás Laurával, Szilágyiné Mátyus Elvira és a fent említett három misszió iskolás testvérnő.

Örömmel fogadunk vendégségbe más gyülekezeti kórusokat. Évente 1-2 alkalommal mi is szívesen megyünk más gyülekezetbe szolgálni, „egymás hite-énekei által épülni”.

Énekeinket a gyűjteményeken kívül új éneklapokkal szeretjük bővíteni. Isten csodálatosan gondoskodik rólunk. Az 1970-es, 80-as években Beharka Pali bácsi fénymásolt éneklapjaival, vagy Dan Bird, Solana Beach-i karmester kottáival. Az új énekek felkutatásában, terjesztésében hatalmas  eszköz lehet az internet, Isten Szentlelkének vezetése és uralma alatt!

Bízunk Istenben, aki minden időben kiválaszt és alkalmassá tesz odaszánt életű testvéreket a lévitai, diakóniai  szolgálatra.