A baptista közösség életében, a misszió indulásával egy időben, mindig megjelent a gyermekek felé végzett munka is. A vasárnapi iskolában a gyermekeket bibliai történetek és aranymondások mellett keresztény énekekre is tanították. Ennek az volt a célja, hogy a bibliából tanultakat alátámassza, megerősítse, magyarázza, és segítse a történetek megjegyzését. Az éneklést sok esetben használták hívogatásra is. Például Újpesten az egyik ötletes tanító kiment az utcára játszani a gyerekekkel. Vonatost játszott velük. Természetesen ő volt a pöfögő mozdony, s hozzá csatlakozott a gyerekekből álló hosszú „szerelvény”. A „mozdony” pedig bevezette a szerelvényt a vasárnapi iskolába.

A gyermekek között végzett munka fontosságát, és közösségünk éneklés iránti szeretetét mi sem bizonyítja jobban, hogy az első, nyomtatásban megjelent énekgyűjteményünk egyben az első gyermekénekeskönyvünk is volt (Énekek a keresztény Vasárnapi Iskolák számára, szerk. Rottmayer János, 1876.)

Budafokon is már a missziói munka elején elkezdtek foglalkozni a gyermekekkel. A Vasárnapi Iskolai foglalkozásoknak mai napig részét képezi az éneklés. A gyülekezetünk létszámából adódóan a gyermekek életkorok szerinti csoportokban vesznek részt a tanításon. Ezért évtizedek óta lehetőség van arra, hogy külön időpontban összejöhessenek a gyermekek, életkortól függetlenül, közösen énekelni. Itt, az adott csoport összetétele, érdeklődése és hanganyaga alapján mindig változik egy kicsit a foglalkozás formája. Többször volt már gyermekkórusunk, ahol két-háromszólamú énekeket is megtanulhattak gyermekeink. Volt olyan gyermekkórusunk, akik a kamaszkorban is együtt szerettek volna énekelni, így belőlük egy lánykar is alakulhatott. Amikor kisebb gyermekek szerettek volna közösen énekelni, „Zeneovi” jelleggel tartotta a foglalkozásokat gyülekezetünk egyik pedagógusa.

Jelenleg is egy ilyen változási időszakban vagyunk. Több éven keresztül működött egy gyermekkórus a gyülekezetben, ám tagjainak több mint 90 %-a elérte az az életkort, hogy már nem ennek a korosztálynak a tagja (mutálnak), így helyettük a kisebb gyermekek kezdtek el járni, akiknek a nagy része óvodás vagy elsős, másodikos volt. Velük az első évben egyelőre játékos zenei képességfejlesztést végeztünk, melynek eredményeként már kánonokat is tudunk énekelni az egyszólamú gyermekénekek mellett.

Évenként két ünnep kapcsán (Gyermek-karácsony, Anyák napja) minden gyermek részt vesz a közös éneklésben, ahol az éneklés mellett a énekek kisérését is gyermekek vagy tinik végzik. Idén a gyermektáborban is egy tinikből álló csapat segítette az éneklés vezetését, melyet a gyermekek nagy örömmel fogadtak.