Az Isten Háza Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) cél szerinti tevékenysége a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés mind a gyermekek, mind a felnőttek körében. E tevékenységét többnyire a Budafoki Baptista Gyülekezet bázisán, azaz e gyülekezet tagjainak segítségével végzi.

Az Alapítvány a népegészségügyi tevékenységek, az egészségfejlesztést, a betegségmegelőzés területén is aktív, ugyancsak mind a gyermekek, mind a felnőttek körében. A családi viszonyok védelme érdekében az emberi élet értékeinek tanítása, házasságra, felelősségteljes párkapcsolatra nevelés, családbarát szemlélet és családközpontú programok szervezésén keresztül a társadalom jobb közérzetének, alapját, az emberek közötti kapcsolatok fejlesztését célozza.

Az Alapítvány a hajléktalanná vált személyek ellátása, rehabilitációja, megelőzés biztosítását hajléktalan ellátást biztosító alapítványok támogatásán keresztül végzi. Itt a Menedék Alapítvány említendő meg első helyen, mivel a Menedék Alapítvány által segített személyek közül sokan rendszeresen részt vesznek az Alapítvány által szervezett rendezvényeken, illetve részesülnek az Alapítvány juttatásaiban.

E tevékenységek végzése által az Alapítvány többek között a köznevelési törvény, a családok védelméről szóló törvény, az egészségügyi törvény és a helyi önkormányzatokról szóló törvények által közfeladatként nevesített feladatokat lát el.

Az Alapítvány főállású munkatárssal nem rendelkezik, tevékenységét önkéntesek végzik. A 2016. évben több, mint ötven önkéntes munkatárs segítette az Alapítvány tevékenységét. a legtöbben az Alapítvány által szervezett nyári gyermekhét keretében fejtették ki tevékenységüket.

Az Alapítvány öt középiskolával is kötött már megállapodást, így ezekben az iskolákban tanuló diákok önkéntes segítése a közösségi szolgálat keretében is teljesíthető.

Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége keretében a 2016. évben hitéleti, életvezetési kérdésekkel foglalkozó táborokat, gyermeknapokat, konferenciákat, előadásokat szervezett (3-14 éves) gyermekek, ifjúság (14-25 év) és felnőttek részére. E programokon bárki részt vehetett, így a programokon az összes résztvevő száma meghaladta az 1500 főt.